DOMOV >NASVETI > ZNANJE

Univerza za tretje življenjsko obdobje


Najceneje lahko odrasli svoje znanje plemenitijo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Gre za prostovoljno organizirano izobraževalno gibanje, namenjeno starejšim odraslim ali ljudem v tretjem življenjskem obdobju. Tretje življenjsko obdobje je lahko čas, ki ga zapolnimo z učenjem vsega tistega, česar v času zaposlitve nismo utegnili.

Univerze za tretje življenjsko obdobje so programsko oblikovane tako, da so prilagojene željam, potrebam in interesom udeležencev, za katere pred tem v svojem življenju nikoli niso imeli časa. Veliko starejših bi rado govorilo tuje jezike, igralo kak instrument, znali slikati, spoznavali bi tuje dežele, zanima jih sociologija, zgodovina, psihologija, računalništvo in še kaj.
Z učenjem ohranjamo vitalnost, ohranjamo in poglabljamo prijateljske vezi in si na ta način izboljšujemo kvaliteto svojega življenja.

Univerze za tretje življenjsko obdobje organizirajo različna izobraževanja na najrazličnejše teme:
• izlete s spoznavanjem Slovenije
• predavanja iz zdravstva
• tečaje tujih jezikov, računalništva, ročnih del …
• številne druga izobraževanja, tudi po želji udeležencev

Po vsej Sloveniji deluje 35 tovrstnih univerz, razlikujejo se po programih in višini prispevka, ki pa je v drugih regijah zaradi nižjih stroškov manjši kot v Ljubljani. Kot zanimivost naj omenimo, da imate kot študent možnost študijske izmenjave z Univerzami za tretje življenjsko obdobje v Zagrebu, Angliji in Italiji.
Posebnih pogojev za pristop k programom ni. Vabljeni ste skratka vsi, ki vas karkoli od naštetega zanima. Stroški izobraževanj so načeloma za udeležence minimalni.


Thursday 24. December 2009

Povezave: