DOMOV >ŽIVLJENJSKI STIL > WELLNESS

Termalna voda


Že v daljni preteklosti so ljudje odkrili blagodejne in zdravilne učinke vode naravnih izvirov. O kulturi termalnih kopališč pričajo izkopanine še iz časov Rimljanov na naših tleh. Prvi dokumenti na to temo so bili napisani leta 1147.

V zadnjih 400 letih, ko slovenska termalna in mineralna zdravilišča ceni vsa Evropa in tudi od drugod, je bilo odkritih kar nekaj novih zdravilnih izvirov. Tako se je v Sloveniji razvoj zdraviliškega turizma doživel pravi razcvet.

Zdravilišča predstavljajo povezanost z zdravstveno stroko zaradi številnih zdravilnih lastnosti in naravnih zdravilnih dejavnikov. V Sloveniji imamo tako kar 15 zdraviliško-turističnih središč s statusom naravnega zdravilišča.

Radodarna narava

Razvoj in uveljavitev slovenskih zdravilišč je omogočilo bogastvo neokrnjenih naravnih danosti naše dežele.
Neokrnjena narava je naše največje bogastvo. Termalna voda različnih lastnosti in toplote (od 32 do 73 stopinj C) in mineralna voda (Radenska in Donat Mg) sta največja bisera, sledi morska voda, organski in anorganski peloidi. Bogastvo Slovenije je tudi raznolikost mikroklime: morska, panonska in predalpska mikroklima.

V bogati paleti ponudbe zdravilnih učinkov in dobrega počutja vsak najde sebi najprimernejši kraj in tisto, kar si najbolj želi.

Termalna voda - vir življenjske moči
Stres in hiter tempo življenja prinaša mnoge zdravstvene težave. To je vzpodbudilo številna slovenska zdravilišča, da so razvila nove programe in metode zdravljenja, ki upoštevajo ta dognanja sodobne medicine. Tako se je tudi v zahodno kulturo zasidrala miselnost o tesni povezanosti telesa in duha.

V zdraviliščih se lahko tako posvečamo sebi, preživimo prijetne počitnice z družino, izboljšamo svojo telesno in duševno kondicijo. V rekreativnih centrih zdravilišč lahko plavamo, vadimo v fitnes centrih, tečemo, kegljamo, igramo golf, kolesarimo … Poleg vsega pa bomo tukaj našli bogato ponudbo kulturnih in družabnih prireditev.

Foto: www.t-topolsica.si


Thursday 07. September 2017

Povezave: