DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Vrste pokojnin

Starostna pokojnina


Starostna pokojnina predstavlja pokojninski prejemek in pripada tistemu upravičencu oziroma zavarovancu, ki dosega zakonsko predpisane pogoje. Pravica do starostne pokojnine tako pripada zavarovancu, ki je dopolnil določeno starost in pokojninsko dobo, kar pa je lahko precej različno in se razlikuje tudi glede na spol. Pod pojmom pokojninska doba se smatra zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine. Ob pridobitvi pravice do starostne pokojnine zavarovanec preneha vplačevati v pokojninsko zavarovanje.Glede na doseženo starost in dopolnjeno pokojninsko dobo obstajajo tri zakonsko določene možnosti, ki predstavljajo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 

Moški se tako lahko upokoji pri starosti 58 let, če ima dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, ženska pa pri isti starosti, če ima dopolnjenih 38 let pokojninske dobe. Ženska, ki tega pogoja ne izpolnjuje se lahko upokoji pri starosti 61 let, če ima dopolnjenih 20 let pokojninske dobe, moški pa pri starosti 63 let, če ima 20 let pokojninske dobe. V kolikor se ne izide niti po tem izračunu, se lahko ženska upokoji pri starosti 63 let, moški pa pri starosti 65 let, če ima dopolnjenih vsaj 15 let pokojninske dobe.

 

Starostna meja

 

 

Pokojninska doba

 

ZA ŽENSKE

58

38

61

20

63

15

ZA MOŠKE

58

40

63

20

65

15

 

 
Monday 11. January 2010

Povezave: