DOMOV >ŽIVLJENJSKI STIL > LJUDJE

Starejsi in njihovo vzivljanje v druge


Pričakovali bi, da je odgovor 'ne'. Starejši imajo več življenjskih izkušenj, doživeli so marsikaj in zato naj bi se lažje vživljali v druge ljudi v podobnih situacijah, kot so jih doživeli sami. Toda neka raziskava izvedena v Franciji, o kateri poroča Journal of Experimental Psychology, kaže, da morda ni tako in da se starejši težje vživljajo v druge ljudi.

Starejši ljudje (75-90 let), ki so sodelovali v raziskavi, so morali napovedati, kaj bi storil bolnik v različnih situacijah. Eno od teh situacij so opisali recimo takole: bolnik ima hude bolečine; zdravilo, ki mu ga je priporočil zaupanja vreden zdravnik, ima negativne stranske učinke; pacienta zelo moti, da ima zdravilo stranske učinke. Drugo situacijo pa so opisali podobno kot prvo, le da so rekli, da je bolniku vseeno, če ima zdravilo stranske učinke.

Starejši so v prvem primeru odgovorili, da bolnik ne bo vzel zdravila, ker ima to stranske učinke in ker ga zelo moti, da ima stranske učinke. Odgovori mlajših (18-25 let) so bili podobni. V drugem primeru pa so starejši v višjem odstotku kot mlajši odgovorili, da bolnik prav tako ne bo vzel zdravila, ki ima stranske učinke. Niso upoštevali, da v drugem primeru bolniku ni mar za stranske učinke, in da se želi le znebiti bolečine ne glede na posledice.

To po sodbi raziskovalcev kaže na manjšo sposobnost starejših za vživljanje v stanje in razmišljanje drugega človeka. Lahko ugovarjamo, da gre za precej omejeno možno situacijo in da se starejši v drugih podobnih situacijah bolje odrežejo. (B. M.)


Tuesday 25. February 2014

Povezave: