DOMOV >ŽIVLJENJSKI STIL > KULTURA > Knjige

Slava vojvodine Kranjske


Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums Crain) je eden izmed simbolov slovenstva, temeljni kamen slovenske zgodovine, polihistorsko delo, ki je izšlo leta 1689 v Nürnbergu v nemščini in velja za največje delo barona Janeza Vajkarda Valvasorja ter še danes za eno izmed najpomembnejših znanstvenih del o Sloveniji, v katerem je bilo zajeto vse tedanje in dotedanje vedenje o naši deželi in prebivalstvu, najbolj prepoznavna in ena izmed najobsežnejših knjig, kar jih premoremo, knjiga, ki ustvarja podlago za ozaveščanje in povezovanje slovenskega naroda. Celotno delo zajema 15 knjig, vezanih v 4 dele, ki obsegajo skupaj 3.552 strani velikega formata, poleg tega pa še 24 prilog in 528 bakrorezov. Valvasor je predstavil Kranjsko s pomočjo zgodovine, geografije, topografije, medicine, etnologije, biologije, geologije in drugih ved. Slava vojvodine Kranjske je tako prvi sistematični prikaz naše zgodovine, ozemlja in načina življenja, in še danes, v začetku 21. stoletja, vzdrži večino meril resnega znanstvenega dela.

Ni je dežele na svetu, v kateri se ne bi izmenjevala vzpon in propadanje, izgradnja in uničenje, cvetenje in venenje. Kar zgradi narava ali pa človeška roka, ne more obstati za večno, kajti tako kot v času ni večnosti, tudi v časnem ni najti večnega. Pri tem čas ne prizanese niti imenom in spominu na stvari; kolikor le-teh določeni pomniki, zapisi v marmorju ali zgodovinske knjige ne iztrgajo njegovemu žrelu in s tem ne postanejo nepozabne. Slava jim!

Naročila: www.slava-vojvodine-kranjske.si/


četrtek 24. december 2009

Povezave: