DOMOV >ŽIVLJENJSKI STIL > AVTOMOBILIZEM

Prometno dovoljenje


Prihraniti čas in se izogniti gneči na okencih upravnih enot ter raje veljavnost svojega prometnega dovoljenja podaljšati tako rekoč kar iz svojega naslonjača? Zakaj pa ne. Spletni portal E-uprava to možnost vsekakor ponuja.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova plačila povračila za uporabo cest. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

Kaj potrebujem?

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja potrebujete:
* številko prometnega dovoljenja;
* številko veljavne police obveznega zavarovanja;
* plačilno sredstvo (Eurocard, Activa, Abanet, Moneta, Visa, Visa Electron in Maestro).

Državljan lahko izvede postopek oddaje elektronske vloge za podaljšanje veljavnega prometnega dovoljenja in plača povračilo za uporabo cest.

Omogočeno je spletno plačilo storitve in možnost izpisa računa ter vpogled v stanje vloge.

Državljan, ki želi spletno podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja, lahko to stori za vozila, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
* vozila, ki so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje še največ 30 dni;
* vozila, ki so registrirana in jim je veljavnost prometnega dovoljenja (nalepke) potekla pred manj kot 30 dnevi;
* vozila, ki imajo veljaven tehnični pregled;
* vozila, ki imajo sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje.  

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je potrebno tudi veljavno obvezno avtomobilsko zavarovanje.

V okviru storitve spletnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja vam zavarovalnice ponujajo različne možnosti, kako lahko zavarovanje uredite od doma (obisk agenta na domu, spletno naročanje obveznega zavarovanja).

Na portalu E-uprava priporočajo, da najprej uredite zavarovanje in se potem, ko imate v rokah veljavno zavarovalno polico, vrnete na njihovo spletno stran in uredite vse ostalo za spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.

Postopek spletnega podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja poteka preko spleta, novo prometno dovoljenje pa se vroči pri upravni enoti ali po pošti. Državljan ima možnost, da izrazi željo prejema novega prometnega dovoljenja v soboto ne glede na dan, ko upravna enota izda novo prometno dovoljenje.

Bodite pozorni

Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame prometno dovoljenje. Če prometnega dovoljenja ne prevzame v petnajstih dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, se prometno dovoljenje vrne upravni enoti, ki ga je izdala.

Lastnik vozila mora po vročitvi novega prometnega dovoljenja staro prometno dovoljenje vrniti upravni enoti v 15 dneh. Staro prometno dovoljenje lahko državljan preda osebno na katerikoli upravni enoti, lahko pa ga pošlje upravni enoti po pošti. Z vročitvijo novega prometnega dovoljenja lastnik prejme predtiskano kuverto s plačano poštnino za priporočeno pošiljko. Staro prometno dovoljenje lahko vloži v to kuverto in ga pošlje sam ali pa ga preda pismonoši.

Če lastnik vozila po vročitvi novega prometnega dovoljenja v 15 dneh ne vrne starega prometnega dovoljenja, se kaznuje z globo 208,65 EUR (po zakonu 50.000 SIT). Upravne enote v dopisu, ki ga priložijo novemu prometnemu dovoljenju, stranko opozorijo na višino globe.  

Ob začetku postopka spletnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja se pridobijo podatki iz Matičnega registra vozil in preveri podatek o veljavni zavarovalni polici pri zavarovalnici (Slovensko zavarovalno združenje).  

Takse in drugi stroški

Stroški za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja (brez stroškov za letno povračilo za uporabo cest, ki je odvisno glede na tip vozila) skupaj znašajo 6,86 EUR (1.643,93 SIT):

* ovitek trodelni 0,05 EUR (11,98 SIT);
* EU prometno dovoljenje 1,18 EUR (282,78 SIT);
* upravna taksa (tarifna številka 20, točka 2b) - 80 točk (upravna taksa) ali (nazadnje) 5,67 EUR (1.358,76 SIT). 

Vloga za elektronsko podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Vlogo (kliknite) za elektronsko podaljšenje veljavnosti vašega prometnega dovoljenja lahko najdete na spletnih straneh portala E-uprava.


Thursday 24. December 2009

Povezave: