DOMOV >NASVETI > SOCIALA

Pred odhodom v tujino


Pred poletno sezono je smiselno urediti vse potrebno za uveljavljanja pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini.

Zavarovanim osebam zato na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) svetujejo, da si pred odhodom v druge države članice EU in EGP ter v Švico elektronsko naročijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. drugo ustrezno podlago za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Uredite vse potrebno pravočasno pred odhodom
S pravočasno in ustrezno ureditvijo zdravstvenega zavarovanja se lahko izognemo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oz. potrebne zdravstvene storitve v tujini. Kot zavarovana oseba, ki je obvezno zdravstveno zavarovana v Republiki Sloveniji, imamo v času začasnega bivanja v drugih državah namreč pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja.

Obseg pravice do zdravstvenih storitev
Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev je odvisen od tega, ali zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve:

- v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, za katere velja evropski pravni red, ali
- na Hrvaškem, v Makedoniji, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji*, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, ali
- v ostalih državah.

     

V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji imajo zavarovane osebe na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo izdaja Zavod, zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Več o teh destinacijah in sami kartici lahko preberete tukaj.

V Bosni in Hercegovini (*od 01.08.2010 predvidoma tudi v Srbiji) pa imajo te storitve zagotovljene na podlagi konvencijskega potrdila, ki ga prav tako izdaja Zavod. V ostalih državah morajo zavarovane osebe zdravstvene storitve plačati same in nato vložiti vlogo za povračilo pri ZZZS. Vlogi morajo biti priloženi originalni računi (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti…), hkrati pa ZZZS preverja tudi nujnost oz. potrebnost posegov in opravljenih storitev. Na tej osnovi ZZZS povrne stroške zdravstvenih storitev v višini povprečne cene teh storitev v Republiki Sloveniji. Več informacij tudi tukaj.

Prevoz zavarovane osebe iz tujine v domovino
ZZZS še posebej poudarja, da prevoz zavarovane osebe iz tujine v domovino ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Več informacij lahko najdete na spletni strani: www.zzzs.si


Tuesday 10. July 2018

Povezave: