DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Sistem PIZ v Sloveniji

Pokojninska reformaNova zakonodaja s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja je začela veljati 1. januarja 2000, ko je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (objavljen v Uradnem list RS, št. 109/2006) v sistem pokojninskega zavarovanja poleg že znanega medgeneracijskega financiranja pokojnin uvedel tudi t. i. kapitalski način, katerega glavno načelo je, da si posameznik v aktivni življenjski dobi akumulira in privarčuje sredstva, ki jih izkoristi po upokojitvi.


Nove spremembe predvidevajo nižanje pokojnin bodočih upokojencev, kar pomeni, da bo vsak posameznik moral prispevati k svoji socialni varnosti za tretje življenjsko obdobje že pred nastopom tega časa, in sicer v obliki prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V pokojninskem sistemu so tako predvideni trije stebri pokojninskega sistema.

Najpomembnejše zakonske spremembe so postopno višanje upokojitvene starosti, ki naj bi do leta 2013 doseglo starostno mejo upokojitve za moške pri 65. letih in za ženske pri 63. letih, nadalje postopno višanje števila let za odmero pokojninske osnove z današnjega povprečja 10 na povprečje 18 najboljših zaporednih let, prav tako pa tudi znižanje pokojninske osnove s 85 odstotkov na 72,5 odstotkov povprečne pokojninske osnove ter razmerje med najvišjo in najnižjo pokojnino, ki lahko predstavlja največ razmerje 1:4.

Uvedeni so bili tudi nekateri novi instituti, kot so na primer znižanje starostne meje zaradi otrok, uvedba obveznega in prostovoljnega dodatnega zavarovanja, državna pokojnina ipd. Z uvedbo te pokojninske reforme je zakonodajalec pokojninski sistem v Sloveniji postavil na nove sodobne temelje, ki so primerljivi z zakonodajo evropskega zakonodajnega okvira.

Pri znižanju pokojninske osnove je treba poudariti, da je določitev o upokojitvi prepuščena posamezniku, saj zgoraj navedeni odstotki pokojninske osnove veljajo pri polni upokojitveni starosti in polni pokojninski dobi, sicer se pa upoštevajo malusi in bonusi.


Wednesday 23. April 2008

Povezave: