DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Sistem PIZ v Sloveniji
Foto: www.nordsoc.is

Foto: www.nordsoc.is

Pokojnine v 2010


V Uradnem listu (Ur. l. RS, št. 13/2010 z dne 22.02.2010) so bili objavljeni Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010, Sklep o najnižji pokojninski osnovi, Sklep o najvišji pokojninski osnovi, Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov, Sklep o zneski  državne pokojnine, Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine, Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam ter Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010.

Od 1. januarja 2010 višje za 1,1 odstotka
Na podlagi sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 16. februarja 2010 se pokojnine od 1. januarja 2010 uskladijo tako, da se praviloma povečajo za 1,1 odstotek. Aktualno zvišanje je sprejeto v skladu z lani sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, ki je predvidel, da se pokojnine v letu 2010 (pa tudi drugi prejemki ter osnove, ki se usklajujejo na podlagi zakona) uskladijo za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za leto 2009 v primerjavi s povprečno plačo za koledarsko leto pred tem.

Obstajajo določeni primeri, ki so podrobno predvideni v navedenem sklepu, v katerih se pokojnine povečajo za 1,7 odstotka (tako na primer starostne pokojnine, ne glede višino odstotka za njihovo odmero in spol, če je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000 dalje; starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009 dalje idr.).

Pri naslednjem usklajevanju (izplačilo za november 2010) pa lahko v skladu z zakonom pričakujemo uskladitev za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za obdobje januar-september leta 2010 v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar - december leta 2009. Spomnimo še, da sprejeti zakon določa tudi višji znesek letnega dodatka za leto 2010 v višini 367,95 evrov ter nižji znesek v višini 223,55 evrov.

Več o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov lahko preberemo v samem sklepu, objavljenem v Uradnem listu http://www.uradni-list.si/1/content?id=96345

Najnižja pokojninska osnova
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je dne 16. februarja 2010 s sklepom o najnižji pokojninski osnovi določil, da najnižja pokojninska osnova po uskladitvi v februarju znaša od 1. januarja 2010 dalje 544,61 evrov.

Najvišja pokojninska osnova
Najvišja pokojninska osnova po uskladitvi v februarju znaša od 1. januarja 2010 dalje 2.178,44 evrov, v skladu s Svetom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 16. februarja 2010.

Znesek državne pokojnine
Po uskladitvi v februarju znaša državna pokojnina od 1. januarja 2010 dalje 181,36 evrov.

Zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine
Po uskladitvi v februarju znaša del vdovske pokojnine od 1. januarja 2010 dalje največ 87,31 evrov, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa od 1. januarja 2010 dalje največ 1.731,86 evrov.četrtek 04. marec 2010

Povezave: