DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Sistem PIZ v Sloveniji
Foto: abc.news.co.com

Foto: abc.news.co.com

Pokojnine ostajajo enake


Le kateri upokojenec ne pričakuje novembrskih usklajevanj pokojnin s plačami z upanjem  na zvišanje? Glede na siceršnje napovedi, ki so bile med drugim vezane tudi na vsesplošno situacijo v gospodarstvu in na upadanje gospodarske rasti, je prejemnike pokojnin upravičeno prevevala bojazen, da jesensko usklajevanje ne bo prineslo želenih učinkov.

Nazadnje v februarju 2009
Po zadnjem februarskem zvišanju, ko so se pokojnine zvišale za 2,9 % oziroma za 3,5 %, je tako Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sprejel sklep, da se pokojnine v novembru 2009 ne bodo zvišale zaradi neizpolnjevanja pogojev, predvidenih z veljavno področno zakonodajo.

Pokojnine so predmet usklajevanja dvakrat letno
Pokojnine se usklajujejo praviloma dvakrat letno – v februarju in novembru. Pokojnine se po noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2005 februarja uskladijo največ za toliko odstotkov, za kolikor je povprečna plača za preteklo koledarsko leto porasla v primerjavi s povprečno plačo za koledarsko leto pred tem.

Tokrat brez povišanja – prvič po sprejemu novele zakona
Dejstvo je, da se po zadnji spremembi zakonodaje – noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2005, v tem obdobju dogaja prvič, da so pokojnine obstale na predhodnem nivoju in niso dosegle zvišanja, saj naj bi bila rast pokojnin že višja od predvidene rasti plač. Ob tem velja dodati, da je povprečna pokojnina v prvih devetih mesecih leta 2009 znašala 570 EUR.

Uskladitve pokojnin v letu 2008
V lanskem letu se je večina pokojnin v februarju uskladila za 3,2 %, del pokojnin (tudi pri tistih, ki so v pokoj odšli v letu 2007) se je povečal celo za 3,8 odstotka. V novembru 2008 so se pokojnine uskladile za 4,6 odstotka.

Obeti za leto 2010
Ugibanja o tem, ali bo upravičencem zvišanje pokojnin izvedeno morebiti v februarju prihodnjega leta, ostajajo. Upokojenci seveda upajo, da bo temu tako, a marsikatere napovedi so veliko bolj skeptične narave.

Predlog vlade za leto 2010 v luči gospodarske krize
Vlada je za leto 2010 predlagala, da se pokojnine in drugi prejemki pri izplačilu za februar 2010, uskladijo za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za leto 2009 v primerjavi s povprečno plačo za koledarsko leto pred tem, pri izplačilu za november 2010, pa se uskladijo za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za obdobje januar september leta 2010 v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar - december leta 2009. Prejemki in osnove naj se v novembru 2010 uskladijo največ za toliko odstotkov, da povprečni mesečni porast najnižje pokojninske osnove, veljavne v letu 2010, po opravljeni februarski in novembrski uskladitvi, v primerjavi z mesečnim povprečjem te osnove, veljavne v letu 2009, ne preseže 50 odstotkov z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj ocenjene rasti povprečne plače za obdobje januar-december leta 2010 v primerjavi z njenim povprečjem za obdobje januar-december 2009. Nenazadnje je vlada predlagala še, da se višji znesek letnega dodatka v letu 2010 izplača v višini 367,95 EUR, nižji pa v znesku 223,55 EUR.

Vir: www.zdus-zveza.si in www.dz-rs.si


petek 27. november 2009

Povezave: