DOMOV >NASVETI > POKOJNINE > Sistem PIZ v Sloveniji

Nov predlog pokojninske reforme


Predlog pokojninske reforme, ki je bil javnosti predstavljeno že jeseni 2009, so predstavniki ministrstva v prenovljeni podobi ponovno predstavili v zadnjih dneh marca 2010. Pri tem je bistveno izpostaviti predvsem podatek, da naj bi se starostna meja za moške do leta 2016 dvignila na 65 let, medtem ko naj bi za ženske v istem obdobju dosegla le 63 let, kar odstopa prvotnega predloga, po katerem razlikovanja v primeru žensk ni bilo. Predlog zakona bo pred parlamentarno obravnavo še dober mesec dni v javni razpravi, pri tem pa je moč pričakovati različne burne razprave.

Moški pri 65, ženske pri 63

Pokojninska reforma je nujna zaradi staranja prebivalstva. Starostne meje se dvigujejo tako rekoč povsod po Evropi. In še jeseni je kazalo, da bo do 2016 tako za moške kot tudi   za ženske ta v Sloveniji znašala 65 let, a naj po najnovejšem predlogu se takšno postopno zviševanje starostne meje do 2016 za ženske ne bi izšlo.

Dejanska upokojitvena starost v letu 2009 je znašala 58 let za ženske ter 62 za moške, medtem ko je 2000 znašala 56 let za ženske ter 61 let za moške.

Socilani dialog

Na ministrstvu pravijo, da so sindikatom prisluhnili,  medtem ko sindikati s socialnim dialogom naj ne bi bili zadovoljni. Nekateri menijo, da so predlagani pogoji krivični, ključen pogoj za pridobitev pravice do pokojnine pa naj bi bila predvsem delovna doba. Nenazadnje je bilo izpostavljeno tudi, da pokojninski sitem zahteva leta usklajevanj in učinkovit socialni dialog, ne pa zgolj željo po doseganju zelene luči na semaforju.

Predčasna upokojitev – možna pred 65 letom

Cilj reforme je v prvi vrsti predvsem v dvigu starosti upokojitve. Tako je upokojitev pred 65. letom sicer možna – v takšnem primeru gre za predčasno upokojitev. A predlog predvideva bonuse. Kdor bo namreč izpolnil pogoje za predčasno upokojitev, a bi kljub temu delal dlje, bi ob prejemanju rednega osebnega dohodka (plače) bil upravičen do prejemkov v predvideni višini 20 % od pokojnine.

Kdor pa bo ob izpolnitvi pogojev izkoristil možnost predčasne upokojitve, naj bi – poenostavljeno povedano – za vsak mesec upokojitve pred polno starostjo izgubil za 0,3 % vrednosti pokojnine.

Druge ugodnosti

Določene ugodnosti naj bi še ostale za tiste, ki so pričeli z delom pred 20 letom, nič več pa ne bo odštevanja let za študij ali vojaški rok.

Kakršenkoli predlog pokojninske reforme bo sprejet, neizogibno dejstvo je, da bo v prihodnosti za svojo pokojnino moral poskrbeti predvsem vsak sam. Z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje, pri čemer je primerno skrbno in temeljito preučiti možnosti, ki jih takšen način predvideva za posameznika. Tudi z namenom ozaveščanja ljudi o predvideni višini njihove bodoče pokojnine, naj bi Davčna uprava RS že od leta 2012 naprej posameznike z informativnimi izračuni obveščala tudi o tem.


četrtek 01. april 2010

Povezave: