DOMOV >NASVETI > DENAR

Nezgodno zavarovanje


Zakaj nezgodno zavarovanje
Na vsakem koraku se srečujemo z življenjskimi situacijami, ki nas lahko spravijo v nevarnost in nam spremenijo življenje. Lahko se zgodijo kadarkoli, komurkoli ali kjerkoli, na delu, pri športu, v naravi ali v prometni nesreči. Njihove posledice pa so lahko tudi zelo hude. Nezgodna zavarovanja so namenjena pokrivanju finančnih vrzeli, ki nastanejo kot posledica nezgod. Najpomembnejši je izpad prihodkov v primeru začasne in tudi trajne nezmožnosti za delo, saj postanemo v tem primeru odvisni od najbližjih. Zato je zelo pomembno, da si pravočasno zagotovimo nezgodno zavarovanje.

Nekatere zavarovalnice ponujajo poleg individualnih nezgodnih zavarovanj tudi posebna nezgodna zavarovanja za upokojence, saj se le-ti v svojem prostem času ukvarjajo s številnimi aktivnostmi. Z nezgodnim zavarovanjem so krite nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej smo nezgodno zavarovani 24 ur na dan.

Zavarujejo se lahko osebe od 14. vse do 75. leta starosti. Mlajše oz. starejše osebe se zavarujejo pod posebnimi pogoji. Nezgodno zavarovanje lahko sklenete za eno leto, lahko tudi z avtomatičnim podaljšanjem.

Nezgodno zavarovanja lahko sklenemo individualno, kolektivno ali pa ga priključimo življenjskemu zavarovanju in si na ta način zagotovimo finančno varnost v primeru nesrečnih dogodkov.

Višina premije
Popolnoma sami lahko izberemo za katere izmed nezgodnih tveganj se bomo zavarovali in za kakšno zavarovalno vsoto. Zavarujemo se lahko za nezgodno smrt, za trajno invalidnost ... Odločimo se lahko za dnevno odškodnino, za kritje stroškov zdravljenja ...

Višina premije je odvisna od:
* višine zavarovalnih vsot za posamezna zavarovana tveganja;
* rizika dela, ki ga zavarovanec opravlja;
* od ostalih nevarnosti, ki vplivajo na višino zavarovalne premije;
* ali je sklenjeno zavarovanje dnevnega nadomestila ali bolnišničnega dneva.

Nezgodno zavarovanje, prilagojeno individualnim potrebam, je primerno za vsakogar.

Za kakšne primere
S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja boste pri večini zavarovalnic zavarovani v primeru naslednjih nesrečnih dogodkov:
- povozitev;
- trčenje;
- udarec s predmetom ali ob kakšen predmet;
- udar električnega toka ali strele;
- padec ali spodrsljaj;
- strmoglavljenje;
- ranitev z orodjem in raznimi drugimi predmeti in eksplozivom;
- vbod;
- udarec ali ugriz živali;
- opekline z ognjem, elektriko, vročimi tekočinami ipd.

Kaj storiti v primeru nezgode
Zavarovanci, ki sklenejo nezgodno zavarovanje so dolžni:
* v primeru nezgode poiskati zdravniško pomoč in upoštevati navodila lečečega zdravnika;
* obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru;
* prijaviti nezgodo v pisni obliki takoj ko zdravstveno stanje to omogoča;
* predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju;
* zavarovalnici predložiti celotno zdravniško dokumentacijo o poteku in trajanju zdravljenja,  po potrebi tudi izvid zdravnika o morebitnih trajnih posledicah, obvezno pa tudi podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih;
* v primeru smrti zavarovanca upravičenec po polici predloži zdravniško spričevalo o vzroku smrti zavarovanca, izpisek iz matične knjige umrlih ter dokazilo o upravičenosti do zavarovalnine;
* predložiti vsa dodatna dokazila, ki jih zavarovalnica potrebuje za obravnavo primera in so v skladu z splošnimi veljavnimi pogoji zavarovanja.

Izplačila zavarovalne vsote
V primeru katerega od zgoraj opisanih nesrečnih dogodkov, lahko pripada zavarovancu ali upravičencu glede na izbrano varianto zavarovanja:
*dnevna odškodnina zaradi nezgode (za vsak dan zdravljenja, ko je zavarovanec nesposoben opravljati delo);
* odškodnina za dneve preležane v bolnišnici zaradi nezgode;
* odškodnina za dneve preležane v zdravilišču zaradi nezgode;
* povrnitev stroškov zdravljenja zaradi nezgode (za dodatne stroške zdravljenja, ki jih zdravstveno zavarovanje ne povrne);
* zavarovalna vsota za primer invalidnosti zaradi nezgode (ustrezen odstotek, če gre za delno invalidnost);
* zavarovalna vsota za nezgodno smrt (izplačana upravičencu);
* zavarovalna vsota za naravno smrt (izplačana upravičencu);
* izplačilo pogrebnine (izplačana upravičencu).

Z izbiro primernega nezgodnega zavarovanja tako poskrbimo za finančno varnost v primeru nezgodnega dogodka in posledic le-tega. Nezgoda se vam lahko pripeti kjerkoli in kadarkoli, pomeni, da zavarovalnica krije vse nastale nezgode tako pri delu kot izven njega.

Ne tvegajmo preveč, poiščimo najprimernejšo obliko nezgodnega zavarovanja!

Foto: www.oldskoolman.de

 


Thursday 24. December 2009

Povezave: