DOMOV >NASVETI > ZNANJE

Lizbonska pogodba


Najverjetneje je že vsak izmed nas slišal za besedno zvezo Lizbonska pogodba, a verjetno so le redki tisti, ki so z evropsko tematiko seznanjeni tako dobro, da bi vedeli tudi kakšna je pravzaprav vsebina omenjene pogodbe.

Nekatere informacije je možno zaslediti iz dnevnega časopisja in drugih medijev, kar je bilo še posebej aktualno v času ratifikacij Lizbonske pogodbe.

Podrobnejše informacije je možno najti tudi na spletu. Pri tem je kot eden izmed primernejših virov zagotovo portal Europa, kjer je strnjenih kar precej koristnih informacij.

In kaj je najbolj bistveno za vsebino Lizbonske pogodbe, ki predstavlja nekakšen kompromis po večletnih pogajanjih o institucionalnih zadevah in katere bistven namen je modernizacija Evrope?

Za Evropsko unijo kot tako:
- EU bo postala pravna oseba, to pomeni, da bo kot skupnost pridobila močnejšo pogajalsko izhodišče, prepoznavnost, preprostejšo možnost enotnega zastopanja nasproti tretjim državam
- enotnejše nastopanje EU v svetu preko novega zunanjega predstavnika, ki bo hkrati podpredsednik Eropske Komisije, v laični javnosti se že pojavljajo poenostavitve poimenovanja z »evropskim zunanjim ministrom«
- večja vloga Evropskega parlamenta
- večja vloga nacionalnih parlamentov
- nova je klavzula o prostovoljnem izstopu države članice iz članstva EU

Za Slovenijo:
- predvidena je pridobitev novega poslanca v Evropskem parlamentu (pred uveljavitvijo te pogodbe je v Evropskem parlamentu 7 slovenskih poslancev)
- uvaja t. i. državljansko pobudo (poziv Komisiji za pripravo predloga iz kakšnega področja pristojnossti EU lahko s svojimi podpisi poda milijon državljanov iz različnih držav članic)

Druga dejstva o pogodbi in novostih, ki jih pogodba prinaša:
- podpisana je bila že v decembru 2007
- za začetek veljavnosti se zahteva ratifikacija vseh držav v okviru EU (Slovenija jo je ratificirala v Državnem zboru v letu 2008, med zadnjimi sta pričakovani ratifikaciji Češke in Poljske, v začetku oktobra 2009 jo je na ponovljenem referendumu vendarle podprla tudi Irska)
- jasneje razmejuje razmerje med državami članicami in EU

Več lahko najdete na tej povezavi http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sl.htm, prav tako pa tudi na spletnih straneh zunanjega ministrstva http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/evropska_unija/lizbonska_pogodba/.


Thursday 24. December 2009

Povezave: