DOMOV >AKTUALNO

Konvencijsko potrdilo za zdravstvene storitve v Srbiji


1. novembra 2010 je pričel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju, ki slovenskim zavarovanim osebam odslej omogoča, da med začasnim bivanjem v Republiki Srbiji uveljavljajo nujne zdravstvene storitve na podlagi konvencijskega potrdila (s sporazumom dogovorjenega obrazca). S tem se je za zavarovane osebe poenostavil postopek uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zato zavarovanim osebam svetuje, da si za čas začasnega bivanja v Republiki Srbiji še pred odhodom pravočasno pridobijo konvencijsko potrdilo, s katerim bodo pri zdravnikih in v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže lahko uveljavljale pravico do storitev nujnega zdravljenja. To so predvsem tiste storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Zavarovanim osebam priporočajo, da elektronsko naročijo konvencijsko potrdilo najkasneje 4 delovne dni pred odhodom v Srbijo. Zavarovane osebe lahko potrdilo naročijo preko spletne strani ZZZS na naslovu www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/FF8582DA13823DE4C1256EAC0034D232 ali preko SMS sporočila na telefonsko številko 031 711 009 z naslednjo vsebino »SRB« ter devetmestna ZZZS številka, ki je zapisana na slovenski kartici zdravstvenega zavarovanja (glej sliko). Na primer, vsebina SMS sporočila za osebo z ZZZS številko 032822733 je »SRB032822733«.

Konvencijsko potrdilo je brezplačno in ga zavarovane osebe dobijo po pošti na naslov v Sloveniji v štirih delovnih dneh. Konvencijsko potrdilo se lahko izda tudi neposredno na izpostavah in območnih enotah ZZZS, pri čemer je potrebno predložiti tudi veljavno slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja. Konvencijsko potrdilo se praviloma izda za obdobje 3 mesecev oziroma z veljavnostjo do 31.01.2011, saj bo s 01.01.2011 evropska kartica zdravstvenega zavarovanja zamenjala konvencijsko potrdilo, kar pomeni, da bodo zavarovane osebe z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko uveljavljale pravico do nujnih zdravstvenih storitev tudi med začasnim bivanjem v Republiki Srbiji.Monday 08. November 2010

Povezave: