DOMOV >NASVETI > DENAR

Izkoristite kredite za okoljske naložbe Eko sklada


Izpostaviti velja javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki je objavil možnost kreditiranje okoljskih naložb občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 12 milijonov evrov, velja pa najkasneje do 31.12.2010.

V kolikor nameravate v prihodnje renovirati, obnavljati ali vlagati v vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso, toplotnih črpalk oz. solarnega ogrevalnega sistema, izboljšati toplotno izolacijo fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, zamenjati zunanje stavbno pohištvo, nikakor ne spreglejte možnosti prijave na objavljen javni poziv Eko sklada. Posamezna investicija naj bi se ob izpolnjevanju pogojev odobrila do višine priznanih stroškov oz. pridobila največ do 20.000 evrov sredstev.

Finančne spodbude Eko sklad v okviru omenjenega poziva namenja za naslednje naložbe:
- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
- vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
- vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
- toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
- gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
- nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

Več o področjih, izpolnjevanju pogojev, rokih za prijavo ter pozivni dokumentaciji lahko preberete na neposredni povezavi do objavljenega javnega poziva, in sicer na spletnem naslovu:
http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html


Thursday 27. May 2010

Povezave: