DOMOV >NASVETI > ZNANJE

Hiša eksperimentov


Hiša eksperimentov je center znanosti, kjer so postavljeni eksperimenti tipa »izvedi sam«. V tujini podobnim središčem pravijo hands-on science center. Vendar Hiša eksperimentov niso samo eksperimenti.

Znanost, učenje, umetnost in humor se v dejavnostih Hiše eksperimentov prepletajo v celoto. S tem obiskovalcem vzbudijo radovednost ter jim na enostaven in zanimiv način približajo naravne zakonitosti in pojave iz vsakdanjega življenja.

V Hiši eksperimentov se lahko preizkusite na več kot 40 interaktivnih eksperimentih z različnih področij znanosti.

Pri samostojnem raziskovanju in izvajanju poskusov se vsak obiskovalec uči resnic na »lastni koži« in taka šola je tudi najbolj učinkovita.

Hiša eksperimentov je namenjena ljudem vseh starosti. Radovednost namreč ne pozna meja.

Poslanstvo Hiše eksperimentov:
* promocija znanosti in trajnostnega učenja
* vzpodbujanje pozitivnega načina mišljenja
* povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja
* omogočati kvalitetno preživljanje prostega časa posameznika, družine, raznih drugih skupin

Želijo pomagati ustvarjati družbo radovednih in odprtih ljudi, ki jih ni strah priznati in vprašati, česar ne vedo, in se naučiti, česar ne znajo. Prek osebnih izkušenj, pridobljenih z eksperimentiranjem, se bogati znanje posameznika, prek svobodne izmenjave idej med posamezniki pa se bogati družba. Hiša eksperimentov pomaga pri graditvi osebnih izkušenj in odpiranju pretoka informacij.

Hiša eksperimentov se nahaja v bližini Zmajskega mosta na Trubarjevi 39 v Ljubljani, kjer omogočajo tako individualne, kot tudi skupinske obiske.

Več o odpiralnih časih, cenah vstopnic, ponudbi, aktualnih dogodkih, eksperimentih in drugih zanimivih informacijah lahko preberete na njihovi spletni strani: www.h-e.si


Sunday 15. November 2015

Povezave: