DOMOV >ŽIVLJENJSKI STIL > LJUDJE

Generacija 50+


Seksualno aktivni, telesno in duševno v dobri kondiciji ter politično večinoma levi – tako lahko povzamemo rezultate študije, opravljene v Nemčiji, ki je preučevala generacijo 50+.

Predstavil jo je prof. Dieter Otten, družboslovec iz Osnabrücka, ki poudarja, da »subjekti današnje generacije 50+ niso več stari v klasičnem pomenu besede«. Ta generacija, z njegove strani poimenovana tudi »vrednostno spreminjajoča se koalicija«, je veliko bolj odprta k svetu in predvsem zelo vitalna. Rezultati temeljijo na reprezentativnem vzorcu, ki ga sestavlja 3.880 naključno izbranih sodelujočih, ki so predstavljali starostno skupino med 45. in 70. letom. Cilj dolgoročne raziskave je osvetlitev življenja in misli te generacije.

Okoli osemdeset odstotkov vprašanih moških in dobrih šestdeset odstotkov sodelujočih žensk je navedlo, da imajo redne spolne odnose in »vsekakor z mnogo različicami«. Velika večina vprašanih je poročenih. Tako tudi večina (devetdeset odstotkov) sodelujočih svoj čas najraje preživi s svojim partnerjem oz. partnerico. Študija je prav tako pokazala, da so pri preučevani generaciji zelo priljubljena doživeta popotovanja in izleti, plesne zabave in obsežni obiski kinematografov.

Hkrati pa bo ta generacije (po izsledkih raziskave) družbo postavila pred popolnoma nove izzive, ko »bo postala resnično stara«. Z 22 milijoni ljudi (samo v Nemčiji) bo ta generacija v bližnji prihodnosti predstavljala večji del družbene skupnosti. Precej podobno je tudi v drugih državah v Evropi in drugje po svetu, tudi v Sloveniji ni kaj dosti drugače. V Nemčiji izsledki raziskave podajajo še naslednja ugibanja – precej verjetno je, da se spremeni tudi politični položaj v državi, saj bi, drugače kot v preteklosti, največje volilno telo s petinštiridesetimi odstotki bilo usmerjeno levo in ne več »desno od sredine«.
Vrh tega so raziskovalci ugotovili tudi to, da bi si okoli šestdeset odstotkov generacije 50+ želelo biti delovno aktivni tudi po 65. letu, in sicer kolikor dolgo pač gre. Polovica teh bi bila najraje aktivna kar v svojem dosedanjem poklicu, drugi bi poskusili celo kaj novega.

Kljub nazivu raziskave, ki preučuje generacijo 50+, so raziskovalci zajeli še malo širši vzorec ter iz znanstveno-pragmatičnih razlogov zajeli intervjuvance še do letnika rojstva 1964. Podobne raziskave bodo nadaljevali tudi v prihodnje, prav tako pa bodo reprezentativni vzorec opazovali še naprej v prihodnjih letih.


četrtek 15. oktober 2009

Povezave: