DOMOV >NASVETI > SOCIALA

Evropska kartica za EU, EGP, Švico, Hrvaško, Makedonijo


Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja – Evropska unija in EGP, Švica, Hrvaška, Makedonija
Zavarovane osebe imajo na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo izdaja ZZZS, zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, in sicer v:

- v državah članicah Evropske unije (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo – Velika Britanija in Severna Irska), predpisi Evropske unije pa veljajo tudi za francoska ozemlja Guadeloupe, Martinique, Reunion, St. Pierre et Miquelon in Francosko Gvajano ter portugalski ozemlji Azori in Madeira; Danska – predpisi veljajo tudi za Grenlandijo; Velika Britanija – predpisi veljajo tudi za Gibraltar, izvzeti pa so Kanalski otoki (Jersey, Guernsey, Harms, Jetou, Shark in Man); Norveška - izvzeti so Spitzberski in Medvedji otoki; Španija - predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Mallorco in Kanarske otoke,

- v državah Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Liechtenstein in Norveška.),

- prav tako pa tudi v Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji

Obseg zdravstvenih storitev
Na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja so zavarovane osebe upravičene do »zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici«

Z evropsko kartico lahko zavarovane osebe tako uveljavljajo zdravstvene storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici EU in EGP ter v Švici. Obseg zdravstvenih storitev, ki jih bo deležna zavarovana oseba, bo opredelil zdravnik, ki bo osebo sprejel na nujno oz. potrebno zdravljenje.

Evropska kartica ne velja za potovanja, katerih namen je načrtovano zdravljenje oz. porod v tujini, saj o napotitvi na zdravljenje v tujino po posebnem postopku odloča ZZZS.

Z evropsko kartico se uveljavljajo nujne oz. potrebne zdravstvene storitve neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Navedene storitve se uveljavljajo skladno s predpisi države, kjer se storitev uveljavlja, kar pomeni, da je potrebno v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati enako, kot to velja tudi za zavarovane osebe teh držav.

Kdaj moramo plačati sami
Pri zasebnih zdravnikih ali na klinikah, ki nimajo pogodbe z tujo zdravstveno zavarovalnico, pa bodo morale zavarovane osebe stroške zdravstvenih storitev poravnati same in po vrnitvi v domovino uveljavljati povračilo teh stroškov pri ZZZS.

Za povračilo bo praviloma potrebno predložiti medicinsko dokumentacijo (tudi recepte za zdravila…) in originalne račune, na podlagi katerih se po postopku, ki je določen z evropskim pravnim redom oziroma z meddržavnim sporazumom, v upravičenem primeru povrnejo stroški v višini, kot to prizna tuja zdravstvena zavarovalnica v kraju, kjer so bile storitve opravljene.

Postopek in izdaja kartice

Na podlagi predhodnega naročila (spletno naročilo na naslovu www.zzzs.si) zavarovane osebe prejmejo evropsko kartico brezplačno po pošti, in sicer v 4 delovnih dneh po naročilu.

Podlaga za pridobitev evropske kartice je urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in veljavna slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja. Evropsko kartico se izda praviloma za obdobje 1 leta.

Po preteku veljavnosti evropske kartice je potrebno v primeru ponovnega odhoda v tujino naročiti novo kartico. Evropsko kartico se lahko naroči največ 15 dni pred iztekom veljavnosti prejšnje kartice ali kadarkoli kasneje.

Nujna izdaja – certifikat oz. papirno potrdilo, ki nadomešča evropsko kartico
V primeru, da zavarovana oseba zaradi nujnega odhoda v tujino nemudoma potrebuje dokument za uveljavljanje zdravstvenih storitev v drugih državah članicah EU in EGP ter v Švici, lahko na območni enoti ali izpostavi ZZZS zaprosi za certifikat – papirno potrdilo, ki nadomešča evropsko kartico.


Več informacij s klikom na: www.zzzs.si


Tuesday 15. June 2010

Povezave: