DOMOV >ZDRAVJE > REKREACIJA

Dnevi pohodništva in Festival ribištva v Bohinju


Pohodništvo v različnih oblikah (izletništvo, gorništvo) je bilo eden od prvih vzgibov za turistični obisk Bohinja. Prvi obiskovalci so se sprehajali ob jezeru in občudovali lepote bohinjskih ledeniških dolin in strmeli v venec gora. V Bohinju je več kot dvajset let pred ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva že obstajalo prvo planinsko društvo nasploh na slovenskem ozemlju (Triglavski prijatelji), ki je zgradilo tudi prvo planinsko kočo v Julijskih Alpah. In nazadnje Bohinj beleži prvi uspešen vzpon na Triglav iz leta 1776. Štirje srčni možje so takrat prvopristopno osvojili Triglav – goro bogov, danes simbol Slovencev.

To so samo nekateri poudarki iz bogate bohinjske gorniške zgodovine. Razvoj turizma je bil, je in bo v Bohinju povezan s pohodništvom. Ni čudno torej, da smo se odločili organizirati Dneve pohodništva v Bohinju v sklopu slovenskega projekta Slovenija hodi – pohodniški dnevi.
Z organizacijo Dnevov pohodništva v Bohinju želimo izkoristiti naravne in druge danosti Bohinja pri razvoju turizma, izoblikovati celosten turistični produkt, usmeriti promocijo v določne ciljne skupine in nenazadnje podaljšati turistično sezono v Bohinju.

2. FESTIVAL RIBIŠTVA

Če smo se v zadnjih letih marsikdaj preveč mačehovsko obnašali do ribištva, kljub temu, da v Bohinju razpolagamo z več kot idealnimi pogoji za razvoj tega produkta, potem temu ni več tako. Ribiči veljajo za ene najboljših gostov. Spoštujejo in cenijo okolje, v katerega prihajajo in so za to pripravljeni seči globoko v denarnico. In prav zato bomo tudi letos v sodelovanju z Ribiško družino Bohinj ponovno organizirali FESTIVAL RIBIŠTVA.


sreda 21. september 2011

Povezave: