DOMOV >NASVETI > SOCIALA

BiH in Srbija ter ostale


Z ostalimi državami, tj. državami, ki niso članice Evropske Unije ali Evropskega gospodarskega prostora, razen Hrvaške, Makedonije, Bosne in hercegovine ter Srbije, Republika Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma, ki bi urejal področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Konvencijsko potrdilo – BiH in Srbija
V Bosni in Hercegovini ter Srbiji (Meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo predvidoma prične veljati 1. avgusta 2010) pa imajo te storitve zagotovljene na podlagi konvencijskega potrdila, ki ga prav tako izdaja ZZZS.

Konvencijso potrdilo za BIH in Srbijo je potrebno naročiti pravočasno in sicer vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino.

Ostale države
Če potujete v države, s katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma, če potujete na rizična področja ali se boste udeležili oz. ukvarjali z dejavnostmi pri katerih je pričakovati povečano nevarnost nastanka poškodbe, svetujemo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, s čimer se je moč izogniti neprijetnostim v zvezi z neposrednimi plačili.

V ostalih državah morajo zavarovane osebe zdravstvene storitve plačati same in nato vložiti vlogo za povračilo pri ZZZS. Vlogi morajo biti priloženi originalni računi (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti…), hkrati pa ZZZS preverja tudi nujnost oz. potrebnost posegov in opravljenih storitev. Na tej osnovi ZZZS povrne stroške zdravstvenih storitev v višini povprečne cene teh storitev v Republiki Sloveniji.


Več informacij s klikom na: www.zzzs.si


torek 15. junij 2010

Povezave: