Društvo upokojencev Cerkno je organizacija, ki trenutno šteje blizu 500 članov. Zavzema se za interese upokojencev, za učinkovito reševanje socialnih vprašanj in za dvig kvalitete življenja starejših občanov. Poleg tega omogoča članom aktivnejše življenje in delovanje, spoznavanje naravnih in kulturnih lepot, ter kulturno umetniško in športno rekreativno udejstvovanje.

 

 

Hotel Porezen v Cerknem nekoč in danes - danes prostori Društva upokojencev Cerkno.

 

V letih po 1950, so se po Sloveniji pričela ustanavljati številna upokojenska društva in podružnice. Tudi v Cerknem so se upokojenci organizirali in 1952 na ustanovnem zboru imenovali prvo vodstvo. To šteje kot začetek Društva upokojencev Cerkno. Prvi predsednik je postal GABRIJEL PETERNELJ.

Takrat je bilo v Cerknem število upokojencev za društvo premajhno, zato se je kot podružnica vključila v pet let starejše DU Idrija in delovala kot ločena sekcija s svojim odborom. V taki organizacijski obliki je delovala skoraj dvajset let. Dozorevala je ideja o spremembi organiziranja upokojencev v Cerknem, saj je njihovo število stalno naraščalo.

28. septembra, leta 1971, je bilo zato v prostorih Krajevne skupnosti ustanovljeno samostojno društvo. Za predsednika je bil tedaj izvoljen CIRIL ŠTUCIN, za tajnika JOŽE PODOBNIK, za blagajničarko pa MARICA GOSAR.

Vodstvo društva si je že od vsega začetka prizadevalo, da bi pridobilo lastne prostore, kjer bi delovali in se družili upokojenci s celotne Cerkljanske, kajti društvo je vseskozi delovalo zavzeto in kreativno v korist upokojencev celotnega območja. Do leta 1990 so se zvrstili še trije predsedniki: IVAN ROLIH, MARKO OBID in SILVO SEDEJ, tega leta pa je funkcijo predsednika prevzel JOŽE PIRIH in društvo vodil celih devetnajst let. Tajniške in blagajniške posle pa sta v tem času vodila MILAN GOLOB in KATARINA KOFOL.

V začetku 90-tih let prejšnjega stoletja so bili, ob veliki prizadevnosti tedanjega predsednika Jožeta Piriha in celotnega vodstva, pridobljeni novi prostori za delovanje društva. Ta velika pridobitev je omogočila razširitev delovanja na dodatna interesna področja in urejen je bil tudi družabno gostinski del. Leta 2009 je predsedovanje prevzel PAVEL PRAPROTNIK, ki je društvo vodil pet let, tajništvo pa je prevzela MILENA PODOBNIK in te posle vodi še danes. 9. marca 2014, je funkcijo predsednika društva zasedel MARKO HVALA, 11. marca 2018 pa je bila na Občnem zboru za predsednico Društva upokojencev izvoljena ZDENKA VERBIČ MAKUC.