O DRUŠTVU

 

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1950; najprej je bilo 25 let podružnica Zveze društev upokojencev Radovljica, leta 1975 pa se je osamosvojilo in začelo delovati v svoji stavbi na Ljubljanski cesti 15. Občina Bled je namreč za potrebe društva odkupila močno načeto Olipovo vilo. Ob prevzemu stavbe je takratno vodstvo društva moralo poskrbeti za prenovo (urediti izolacijo, napeljati centralno kurjavo, očistiti in urediti notranje prostore itn.) in to z veliko prostovoljnega dela svojih članov. Za večje investicije v stavbo pa nikoli ni bilo denarja. 

Danes šteje društvo okrog 700 članov, ki se lahko vključujejo v različne sekcije (od izobraževalnih, športnih, kulturnih, turističnih do ročnih del in ženskega kluba). 

 

Predsednica društva: DRAGICA VESKOVIĆ

Podpredsednik/ci: ANICA SVETINA, ROZIKA ŠPILAK, MARJAN POLJANEC

Tajnica društva: LJUBICA ZYCH

 

Upravni odbor:  MARIJA DEŽMAN, EDI ERŽEN, BREDA JAMAR,  MARIJA OGRIN, MARJAN POLJANEC, VLADIMIRA POLJANEC, IGNAC POTOČNIK, LUDVIK SOKLIČ, HELENA SUŠNIK, ANICA SVETINA, ZVONKA ŠOLAR, ROZIKA ŠPILAK, BORUT TORKAR, JANA ZELNIK, MIRJANA ČEFERIN in DRAGICA VESKOVIĆ.

 

Nadzorni odbor: LEOPOLDINA PLANINC (predsednica), ROZKA ŽVEGELJ IN POLONA CERKOVNIK.

 

 

Letna članarina za leto 2019 je 10,00 €.

Vpisnina za nove člane je 1,50 € (članska izkaznica).

Vzajemna samopomoč (prostovoljno) za leto 2018 znaša 12,00 €.

 

 

KONTAKTI

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV Bled

Ljubljanska cesta 15, 4260 BLED

Tel.: 04 574 36 94

e-naslov: dub@siol.net

splet: posrcumlad.si/bleddrustvoupokojencevbled.simplesite.com

 

URADNE URE DRUŠTVA

Poletni čas (od 1. junija do 1.oktobra)

vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00

Jesensko-zimski čas (od 1. oktobra do 1. junija)

vsak ponedeljek  od 9.00 do 14.00

 

 

Vsak prvi četrtek v mesecu (razen julija in avgusta):

od 9.30 do 12.00 srečanje prostovoljk za projekt Starejši za starejše

 

OBVEŠČANJE O SMRTI ČLANOV

po telefonski številki: 04 574 36 94 (DU Bled).

Če se nihče ne oglasi, lahko pokličite eno izmed naslednjih

telefonskih številk:

041 912 861 (Ljubica, tajnica DU Bled)

041 281 956 (Dragica, predsednica DU Bled)

070 638 202 (Miro, Dnevni bar v stavbi DU Bled).

 

 

  

ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA

 

ODBORI

ODBOR ZA (POD)NAJEMNA RAZMERJA: Ludvik Soklič, Marija Ogrin

ODBOR ZA VZDRŽEVANJE HIŠE IN INVESTICIJE: Edi Eržen, Marjan Poljanec (gospodarske zadeve in tekoče vzdrževanje), Jana Zelnik (finančne zadeve, pridobivanje sredstev za investicije)

KADROVSKI ODBOR: Zvonka Šolar, Vladimira Poljanec, Mirjana Čeferin (priprava predlogov za volitve v pokrajinsko in državno zvezo DU, priprava predlogov za nagrade in priznanja na društveni, občinski, pokrajinski, državni ravni)

 

SEKCIJE

ŽENSKI KLUB: Zvonka Šolar (predsednica), Polona Cerkovnik (vodja programa)

IZOBRAŽEVALNA SEKCIJA: vodja Rozika Špilak

- predavanja in delavnice z različnih področij

- ogledi kulturnih prireditev v Ljubljani in drugje

- angleščina 1 (vodi Metka Smolej)

- angleščina 2 (vodi Yvonne Bernik)

SEKCIJA ZA KULTURO: vodja Dragica Vesković

- vokalna skupina (zborovodkinja Metka Piber Rutar, predsednica društva Mirjana Čeferin)

- literarno-recitacijska skupina (Dragica Vesković)

- poslušanje glasbe (Darinka Bole)

- skupinsko petje ljudskih pesmi Zapojmo skupaj (Romana Kokalj)

ŠPORTNA SEKCIJA: vodja Borut Torkar

- pohodi (Rudi ŠmitMarko Jeran)

- kolesarstvo (Borut Torkar)

- telovadba za žene (Marjana Lavrič)

- nordijska hoja (Rozika Špilak)

- smučanje (Borut Torkar)

- plavanje (Jasna Kaiser)

- biljard, balinanje, kegljanje, bowling

- šah

ROČNA DELA: vodja Breda Jamar

- vezilje (Breda Jamar)

- izdelovanje okrasnih in uporabnih predmetov

SEKCIJA ZA SOCIALNE PROGRAME: vodja Anica Svetina

- povezovanje socialno-humanitarnih organizacij in društev

- projekt Starejši za starejše (Ljubica Zych)

- delavnice samopomoči (Rozika Špilak)

TURISTIČNA SEKCIJA: vodja Vesna Jenstrle

- izleti in ekskurzije

- sodelovanje s pobratenimi društvi

- letovanja (Ludvik Soklič)

- povezovanje z aktivom kmečkih žena in drugimi skupinami – pogostitve ... (Helena Sušnik, Marija Dežman)

 

 

V pisarni DU zbiramo prijave za začetne in  nadaljevalne računalniške ter jezikovne tečaje v okviru LUR (Ljudske univerze Radovljica). Na pobudo članov društva bomo organizirali še druge izobraževalne delavnice in vas o njih obveščali na oglasni deski in prek elektronske pošte.

 

 

 IZVAJALCI PROJEKTA »STAREJŠI ZA STAREJŠE«

 

Koordinatorka: Ljubica Zych

 Pomočnica koordinatorke: Dragica Veskovič

 

Prostovoljke: Polona Cerkovnik, Breda Kersnik, Rozika Špilak, Alojzija Ocepek, Vladimira Poljanec, Antonija Šolar, Jožica Vrečko,  Marija Klöckl, Vida Berložnik, Vilma Beguš, Marija Bokalič Mikelj, Olga Heberle in Nuša Durjava.

 

Vabimo nove prostovoljce/ke, da se nam pridružijo.

 

 

 

ČLANSKE UGODNOSTI

 1.Brezplačne kulturne, športne, izobraževalne dejavnosti društva. Z veseljem sprejemamo tudi vsako pobudo za nove dejavnosti društva.

 2.Posebni izobraževalni programi: celoletni tečaji angleščine (2 skupini), predavanja o različnih temah (s področja zdravja, zgodovine, literature itn.),    računalniški tečaji ...

 3.Popust pri nabavi kurilnega olja (brezplačen prevoz in nižja cena goriva). V društveni pisarni je potrebno predhodno dvigniti potrdilo o članstvu.

 4.Popust za kopanje in savne (20 %) vsak dan v velnes centru v hotelu Rikli Balance Bled (nekdanji Golf), Grand hotelu Toplice in hotelu Park.

     Vsak torek popust za savne in bazene (30 %) v hotelu Golf in Grand hotelu Toplice.

     V velnes centru  Živa in studiu Luisa popust za masaže (20 min.) in pedikuro (45 min.). (Za popust morate predložiti našo člansko izkaznico s plačano članarino za tekoče leto.)

 5.Cenejše letovanje (10 %) v hotelu Delfin v Izoli. Rezervacije po tel.: 05 660 74 00.

 6.Cenejše bivanje v počitniškem domu ZDUS Rogaška. Rezervacije po tel.: 03 818 29 50.

 7.Popust (10 %) v restavracijah Marché na avtocestnih postajališčih (ob predložitvi naše članske izkaznice).

 8.Popust (10 %) pri letni vstopnini za Grajsko kopališče na Bledu.

 9.Drugi popusti so objavljeni v reviji Vzajemnost.