Plan dela za leto 2019

 Dodana: 2019-03-20

 

 

 

 

Na občnem zboru je predsednica Mira Rajterič predstavila naslednji plan dela:

 

 1. poverjeniki so pobrali članarino za leto 2019
 2. pridobivanje novih mlajših članov, novih je letos 9
 3. zbor članov 16.3.2019 ob 13. uri pri Kocjanu
 4. letovanje članov s PZDU- jem po programu REUMAL FOJNICA 8 dni,

    prijave do 30.6.2019 cena 310. evrov  in

zdravilišče VELA LUKA  na Korčuli prijave do 12.6.2019 cena 319. evrov,

- Terme Ilidja 8 dni konec marca ali začetek aprila cena 335 Evrov

- Letovanje v Izoli za naše društvo 1. termin od 15.3.2019 do 22.3.2019

ali 2. Termin od 28.6.2019 do 5.7.2019 

- Obisk parlamenta v Strasbourgu

- Sodelovanje na razstavi ročnih del organizator DU Brestanica na temo »izdelki iz korenin mladosti« 23. in 24.5.2019

- Pohod v organizaciji DU Brežice

 - »Vesela jesen« organizator DU Sevnica

- Izlet Rezija –začetek septembra 

 

 1. srečanje upokojencev Posavja v Radečah 22.6.2019
 2. v jesenskem času delavnice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Brežice po programu, družabne igre, debatni krožki
 3. udeležba na festivalu »dnevi medgeneracijskega sožitja od 14.5.2019 na GR v Ljubljani sodelujemo na razstavi ročnih del  in peki pekovski izdelkov  
 4. Sodelovanje z občino ,KS,s sosednjimi društvi in društvi v kraju
 5. prijave na razpise in pravočasno oddati poročila
 6. pridobivanje donatorjev
 7. obiski in obdaritev naših članov tudi tistih,ki živijo v domovih za ostarele
 8. računalniško opismenjevanje
 9. telesna vadba v okviru Šole zdravja,društva za srce in ožilja
 10. UO se bo sestal najmanj 3 krat letno
 11. praporščak bo prisoten na pogrebih naših umrlih članov (po predhodnem soglasju svojcev)in
 12. Plan izletov 2019:

spremljati je potrebno ponudbe, ki jih dobivamo s strani organizatorjev in biti odprti do donacij in akcij. Predvideni so trije izleti in dva kopalna dneva.

- Julija Malinska,

- Avgusta Simonov zaliv in po želji izlet z ladjico po Slovenski obali  (na željo članov so dopustne spremembe).

- Maja izlet na Brezje kjer bo maša,voden ogled cerkve,ogled kovaškega muzeja v KROPI

-  Junija izlet na Polzelo ;ogled gradu Komenda na Polzeli, nadaljevali bomo do Muzejske zbirke starih traktorjev ,sledi sprehod do graščine Šenek in skozi park  zasajen z drevesi med njimi so nekatera  stara več kot 100 let.

- Če ne bo dovolj prijav za Rezijo potem izlet na Koroško v Muto splavarjenje po reki Dravi, ogled Kmetije KLANČNIK  in cerkve. 

- Oktobra izlet v Ribnico ogled Rokodelskega centra  izdelava suhe robe in čarovniških procesov,izdelava lončarskih izdelkov,ogled cerkve sv. Štefana ter kosilo, - Decembra Božični Vojnik ali Mozirski gaj

 1. srečanje upokojencev DU Bizeljsko in piknik v Gregovcah 2x ali za KS

     Dopustne so dodatne aktivnosti v okviru možnosti

1krat mesečno organizirati krajše pohode po Bizeljskem

 1. Podpirati projekt SzS,s tem ima društvo dodano vrednost in nuditi pomoč pri razpisih in poročilih.

Zbor članov društva upokojencev Bizeljsko

 Dodana: 2019-03-20

     

 

    

 

     

Društvo upokojencev Bizeljsko je najštevilčnejše društvo v kraju saj šteje 215 članov. Med njimi je 17 poverjenikov, ki člane obveščajo o dogodkih  Na rednem letnem zboru članov so se zbrali v gostilni Kocjan v Stari vasi. Udeležilo se ga je 107 članov in gostje iz sosednjih društev.

Po izvolitvi delovnega predsedstva so se lotili poročil. Predsednica Mira Rajterič, ki se trudi prisluhniti pobudam članom in vsem približati dogodke, je prebrala obsežno poročilo o delu v minulem letu, saj so nadvse aktivni. Srečujejo se na družabnih srečanjih razvedrilnega značaja, kjer igrajo družabne igre, organizirali pa so tudi zanimiv in poučen kviz ter se udeležili računalniškega tečaja. Organizirali so tri izlete in dva kopalna dneva ter piknik v Gregovcih. Sodelovali so pri organizaciji srečanja upokojencev Posavja v Brežicah. Obiskujejo svoje ostarele člane v domu upokojencev ter na njihovih domovih, ko jih bolezen in starost priklenejo na dom. S svojimi izdelki so nekatere članice in član sodelovali na razstavi ročnih del PZDU v Tržišču. Najbolj delavni se udeležujejo še številnih drugih dogodkov. Pripraviti je bilo potrebno nov statut, pregledan je bil na Upravni enoti Brežice in potrjen na seji UO društva 28.2.2019. Zelo aktivna je skupina starejši za starejše, kar je razvidno iz poročila koordinatorke Tinke Vahčič. Blagajnik Uroš Kolar je podal finančno poročilo, ki ga je pred tem pregledal nadzorni odbor in nanj ni imel pripomb, kar je poročala Danica Ivanuš. Predsednica se je tudi zahvalila poverjenikom za njihovo plemenito delo in pozvala člane, da se na terenu obrnejo nanje ali pa njej osebno v pisarni društva vsako sredo med 9. In 11. uro. Informacije so na voljo tudi na oglasni deski pri KS. Podobno bogat je tudi plan dela za letošnje leto. Zaželeno je, da se člani v večjem številu udeležujejo njim namenjenih organiziranih aktivnosti na področju zdravstvene preventive ter izobraževanja.

 S pozdravi in dobrimi željami so se zbranim obrnili tudi gostje: predsednica DU Brežice - Jožica Sušin, Du Dobova Kapele - Slavko Bokor, DU Bistrica ob Sotli - Marija Baudek ter predsednica sveta KS Bizeljsko - Mateja Kmetič. Posebno čast sta zboru izkazala poslanec v DZ Igor Zorčič ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo R Slovenije Zdravko Počivalšek. V nagovoru sta pojasnila nekaj trenutnih aktivnosti in možnosti zaposlovanja upokojencev po novem zakonu, poslanec Zorčič pa je spomnil, da je občanom na voljo v svoji poslanski pisarni vsak ponedeljek. Upokojence je povabil na ogled državnega zbora, kar so z veseljem dodali letošnjemu planu aktivnosti.

Nekaj zelo koristnih nasvetov o varovanju pred nepridipravi je dodal policist Boris Radanovič, ki je pozval tudi k večji previdnosti na cesti ter pri varovanju denarja in druge lastnine. Kulturni program so prispevale učenke OŠ Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom, ki je poskrbel tudi za zabavno popoldne z glasbo ter folklorna skupina DU Dobova Kapele. Ker je pred vrati velika noč, je Brigita Heberle Martini pripravila razstavo pirhov.

S priložnostnimi darili so se zahvalili najzaslužnejšim in skupaj preživeli prijetno popoldne.

 

 

 

Več fotografij v galeriji www.posrcumlad.si/bizeljsko/galerija.html

 

Lea Babič

Predbožični izlet v Olimje in Vojnik

 Dodana: 2018-12-22

V četrtek,  20.12.2018 smo se člani DU Bizeljsko odpravili na krajši izlet v Olimje in  si ogledali cerkev Marijinega vnebovzetja in tretjo največjo lekarno v Evropi, ki se nahaja v gradu Olimje.

Pot smo  nadaljevali do Božičnega Vojnika, kjer  smo si ogledali največjo razstavo jaslic  v Sloveniji na prostem in  v Jernejevem domu.

Nato  smo se v večernih urah vrnili na Bizeljsko.

 

  

  

  

    

 Več fotografij v galeriji posrcumlad.si/bizeljsko/galerija.html?tx_microclub_pi1%5Bgallery%5D=4473

Besedilo in fotografije: Marjan Lipej

Izlet v Bjelovar

 Dodana: 2018-11-19

Bizeljski upokojenci so se v jesenskem jutru odpravili na izlet čez mejo. V okolici Bjelovarja so si ogledali Romsko hišo in se seznanili z običaji in zgodovino Romov ter spoznali, da vladajo mnogi neupravičeni predsodki o tej skupnosti. Sledila je predstavitev izdelka podjetja, ki je sofinanciralo izlet. Po okusnem kosilu so mnogi zaplesali ob živi glasbi. Gostitelji so priredili tudi krst mošta, gospodar pa je predstavil svojo kmetijo in zbrane povabil v klet na pokušino vin. S kozarcem v roki so tudi zapeli in se nato odpravili dobre volje proti domu. Predsednica DU Mirica Rajterič je izkoristila prisotnost velikega števila članov in predstavila nekatere načrte za prihodnje. Hvaležni za lepo doživetje se udeleženci veselijo prihodnjih izletov.

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Več fotografij v galeriji posrcumlad.si/bizeljsko/galerija.html?tx_microclub_pi1%5Bgallery%5D=4392

 

Lea Babič

Pomen gibanja in plesa

 Dodana: 2018-11-14

Pri društvu upokojencev deluje skupina Starejši za starejše, ki ob pomoči ostarelim sokrajanom skrbi tudi za redno izobraževanje. Vsako leto organizirajo nadvse zanimiva in koristna izobraževanja. Tokrat jim je pokrajinska koordinatorka Ida Križanec predstavila plesno – gibalno terapijo. To je terapevtska uporaba plesa in gibanja za izboljšanje duševnega in telesnega počutja. S pomočjo gibanja, plesa, iger in različnih tehnik sproščanja se spodbudijo spremembe na socialnem, čustvenem, motoričnem ter kognitivnem in komunikacijskem področju. Udeleženke so nekaj priporočenih vaj tudi izvedle.

    

   

   

 

 

Več fotografij  v galeriji: posrcumlad.si/bizeljsko/galerija.html?tx_microclub_pi1%5Bgallery%5D=4380

 

Lea Babič